Keluarga

Tuhfatul Urusy: Makna Dihalalkan dengan Kalimat Allah

Submitted by admin on Mon, 05/30/2022 - 00:39

Rasulullah saw bersabda:

واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله

Dan dihalalkan bagi kalian farji mereka dengan kalimat Allah. (Muslim)

Dalam Kitab Tuhfatul Urus kalimat Allah dimaknai dengan:
1. Merupakan syarat menikah bagi laki laki agar bersikap maruf pada istri atau ketika menceraikannya harus ihsan.
2. Tafsir kebolehan taadud seperti dalam Surat An Nisa ayat 3.
3. Kalimat tauhid, maksudnya laki laki kafir haram menikahi muslimah.

Tuhfatul Urus: 3 Kiat Memilih Jodoh untuk Ikhwan dan Akhwat

Submitted by admin on Mon, 05/09/2022 - 11:41

Berkata Imam At-Tijani:

Dalam memilih jodoh beberapa ahli hikmah memiliki pendapat; Diupayakan laki-laki lebih tinggi di atas wanita pada tiga perkara: Umur, harta dan kedewasaan. Jika tidak istri akan meremehkannya.

Dan diupayakan wanita di atas laki-laki pada tiga perkara: Kesabaran, kecantikan dan adab serta kecerdasan. Jika tidak suami akan meremehkannya.

Al-A'masy dari Ibrahim berkata: Jika Al-Qomah melamar wanita mencari yang keluarganya lebih rendah kedudukannya.